Saturday, 3 November 2012

Protocols of The Elders of MindcontrolSubjek kawalan minda (mind control) merupakan salah satu fail utama dalam koleksi fail-fail sulit di MistisFiles. Di sini subjek kawalan minda di letakkan di dalam satu fail yang dinamakan Protocols of The Elders of Mindcontrol.

Di antara kandungan fail ini ialah:

Projek-projek rahsia kerajaan Amerika yang melibatkan kawalan minda seperti-

*Project Monarch

*MK-Ultra

*Operation Paperclip

*Montauk Boys

*Project Superman


Kegiatan kerohanian atau dikenali sebagai 'occult' -

*Satanic Ritual Abuse (SRA)

*Illuminati occult

*New Age occult

*Yoga and Chakras

*Secret Doctrin

*Necronomicon


Istilah-istilah berkaitan mind control-

*Multiple Personality Disorder (MPD)

*Alters

*Kundalini

*Chakra

*consciousness

*illumination

*Central Nervous System

*Mindcontrol slave

*Master Programmer

*Subliminal message
*trigger word


Organisasi/individu berkaitan Mindcontrol-

*Illuminati

*Central Intelligent Agency (CIA)

*Joseph Mengele

*Cisco Wheeler

*Dr. GreenMindcontrol adalah salah satu senjata Dajal akhir zaman untuk memusnahkan umat manusia khususnya umat Islam yang amat dimusuhinya. Mereka sanggup melakukan pelbagai eksperimen ke atas anak-anak kecil untuk mengkaji keupayaan mengawal minda seseorang. Mereka menyeksa, membunuh, merogol dan pelbagai lagi perbuatan diluar kemanusiaan malah di luar tahap kebinatangan untuk menghasilkan trauma yang dijadikan modal untuk membangunkan personaliti yang dapat dikawal di dalam minda seseorang itu.

Filem, televisyen, iklan, muzik dan sebagainya digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memancarkan makna tersembunyi (subliminal message) ke dalam minda orang ramai.

Berwaspadalah dengan dunia di sekeliling anda. Awasi anak-anak anda kerana anak-anak kecillah yang paling senang dijadikan subjek kawalan minda dengan menghasilkan trauma kepada mereka.

Mistis Organization sedang menggali rahsia kawalan minda ini. Protocols of The Elders of Mindcontrol akan dibongkar satu demi satu!

No comments:

Post a Comment